Zapytanie ofertowe nr 01/2021

 

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (grant)

Opis projektu

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego realizowany w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki projektowi firma Ariel Paprota Jele będzie mogła zdywersyfikować działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług, m. in.:

  • produkcja animacji (animowanych reklam, explainerów, czołówek – 2D)
  • usługi z zakresu projektowania 3D (animacja, modelowanie)
  • usługa z zakresu przeprowadzania transmisji na żywo (live streaming)
  • nowe rozwiązania z zakresu komfortu pracy zdalnej (home office)

Wyżej wymienione usługi wymagają profesjonalnego sprzętu, dlatego w ramach środków otrzymanych w ramach projektu firma Ariel Paprota Jele zakupi odpowiedni sprzęt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych.


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu na potrzeby modernizacji narzędzi pracy z dn. 18.01.2021 

Zapytanie ofertowe – KLIKNIJ W LINK!


 

Aktualizacja wpisu: 22.01.2021

Wynik postępowania ofertowego z dn. 18.01.2021

W wyniku przeprowadzonej analizy nadesłanych ofert, oferta firmy Itnomic Bartosz Rzeczewski została wybrana do realizacji zamówienia, zawartego w ofercie.