PERSPEKTYWY 9 HILLS FESTIVAL

Na potrzeby nowego festiwalu, odbywającego się w Chełmnie, stworzyliśmy całą identyfikację wizualną – logo, ulotki, plakaty, billboardy, animacje. Dominującym kolorem stał się ciemno-czerwony, a cała stylistyka pokazywała miasto Chełmno, umiejscowione na 9 wzgórzach. Ideą festiwalu było pokazanie miasta na 9 wzgórzach, zdominowanego przez analogię do 9 muz (9 wydarzeń, związanych z mitologicznymi dziewięcioma muzami).