Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Ariel Paprota Jele oraz na stronie internetowej www.jele.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ariel Paprota Jele (dalej „Jele”) z siedzibą w Lipnie (87-600) przy ulicy Osiedle Reymonta 6/19. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: kontakt@jele.pl lub listownie pod adresem: Ariel Paprota Jele, ul. Osiedle Reymonta 6/19, 87-600 Lipno.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie.

Jeśli jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług.
Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane kontaktowe mogliśmy również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Świadczenie usług naszym klientom
Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym.

2. Prowadzenie naszego serwisu, w tym statystyk
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.jele.pl

3. Współpraca z kontrahentami
Jeśli z nami współpracujesz lub chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (np. jako właściciela firmy/instytucji albo pracownika firmy/instytucji) będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.

4. Wszelka korespondencja e-mail
Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw albo inne działanie związane z naszą firmą.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np.:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• nazwa firmy/instytucji
• adres firmy/instytucji
• stanowisko
• NIP lub PESEL
• historia korzystania z naszych usług.

Dane te pozwalają nam np. wystawić fakturę z tytułu świadczonych przez Jele usług.

Możemy przetwarzać również dodatkowe informacje o Tobie, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, a także udzielone przez Ciebie zgody.

Ponadto zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony www.jele.pl, w tym Twój numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies.

Pliki cookies

Ta strona internetowa używa “plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Pana(i) komputerze z serwera. Zawierają informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i łączu internetowym. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim ani powiązane przez nas z danymi osobowymi bez Pana/Pani zgody.

Pliki cookie mają dwie główne funkcje. Pomagają ułatwiać nawigację po naszej ofercie internetowej i wyświetlać ją poprawnie. Nie są używane do instalowania wirusów ani uruchamiania programów.

Użytkownicy mają możliwość uzyskania dostępu do naszej strony internetowej bez plików cookie. Aby tego dokonać należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć pliki cookie, skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że może to spowodować pogorszenie niektórych funkcji tej strony internetowej i ograniczenie wygody użytkownika.

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
• dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
• dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
• dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
• dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
• dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/,
• dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Ta strona internetowa używa “plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Pana(i) komputerze z serwera. Zawierają informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i łączu internetowym. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim ani powiązane przez nas z danymi osobowymi bez Pana/Pani zgody.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

• dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, tj. zgodnie z. 6 ust 1 lit. a RODO

• jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji – tj. zgodnie z. 6 ust 1 lit. f RODO

• jeśli prowadzisz z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcesz taką współpracę nawiązać, przetwarzamy Twoje dane, ponieważ zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna lub mailowa) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Twoją propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy, – tj. zgodnie z. 6 ust 1 lit. b RODO

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
• udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;

• prowadzenie szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz na potrzeby ewentualnych sporów wynikających z umowy jednak nie dłużej niż wynosi okres przedawnienia roszczeń;

• dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;

Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych.

Są to podmioty prowadzące naszą obsługę prawną, podatkową, techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu), biura rachunkowo-księgowe.

Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – możesz w każdej chwili bez podawania przyczyny cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Prawo to przysługuje w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie.
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
• Prawo do poprawiania danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• Prawo do żądania usunięcia danych
• Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@jele.pl lub listownie pod adresem: Ariel Paprota Jele, ul. Osiedle Reymonta 6/19, 87-600 Lipno.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do sprzeciwu

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: kontakt@jele.pl lub listownie pod adresem: Ariel Paprota Jele, ul. Osiedle Reymonta 6/19, 87-600 Lipno.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

Media społecznościowe

Facebook
Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub „przycisku polubienia” („lubię to”) na naszej stronie. Podgląd wtyczek Facebook znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje przez to informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na „przycisk polubienia” na Facebooku, podczas gdy jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć treść naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebook na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook przyporządkował Twoją wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Twitter
Na naszych stronach zintegrowano funkcje usługi Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Retweetuj” odwiedzane przez Ciebie strony internetowe zostaną połączone z Twoim kontem Twitter i udostępnione innym użytkownikom. Podczas tego dane zostaną również przesyłane do Twittera. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twitter na stronie: https://twitter.com/privacy.

Twoje ustawienia ochrony danych możesz zmienić na Twitterze w ustawieniach konta na stronie internetowej https://twitter.com/account/settings.

Linkedin
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Usługodawca to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, MountainView, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową pod swoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk polecania” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Wskazujemy, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram
Nasza Strona używa wtyczek oferowanych przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601WillowRoad,MenloPark, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w formie „kamery Instagrama”. Przegląd wtyczek Instagram i ich wygląd można znaleźć pod adresem:
https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=https%3A%2F%2Finstagram.tumblr.com%2Fpost%2F36222022872%2Fintroducing-instagram-badges

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie tworzy bezpośrednio połączenia z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Instagram do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie mają Państwo konta na Instagramie lub nie są Państwo aktualnie zalogowani. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam jest przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Instagramie, Instagram może niezwłocznie odrzucić przydzielone konto Instagram. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład z przyciskiem „Instagram”, ta informacja również jest przesyłana na serwer Instagram i tam przechowywana. Ta informacja jest także przechowywana na koncie Instagram i widoczna dla Państwa kontaktów. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzanie i korzystania z danych przez Instagram oraz swoich praw i możliwości ustawienia ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Instagrama dostępną tutajhttps://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcą Państwo aby Instagram gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Instagram przed odwiedzeniem naszej Strony.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez Pana/Panią są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Pana/Pani adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem go przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Na podstawie umowy z operatorem tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Adres IP przesłany przez Pana(i) przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w Pana(i) przeglądarce. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe wykorzystanie w pełni wszystkich funkcji tej witryny.

Może Pan(i) również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych związanych z Pana(i) korzystaniem ze strony internetowej (w tym Pana(i) adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: Browseradd-on to disable Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google AdWords
Ta strona korzysta z internetowe go programu reklamowego „Google AdWords” i powiązanego z nim śledzenia konwersji. Jeśli uzyskałeś dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklam Google, Google AdWords umieszcza plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony na naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można prześledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą konwersji pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę za pomocą tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników.

Jeśli nie życzy sobie Pan(i) uczestniczyć w procesie śledzenia, można w prosty sposób wyłączyć plik cookie Google do Śledzenia konwersji za pomocą przeglądarki internetowej w zakładce Ustawień użytkownika. Następnie zostanie Pan(i) wyłączony(a) ze statystyk dotyczących śledzenia konwersji. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Google dotyczącej prywatności pod adresem http://www.google.de/policies/privacy/